Browar Błonie

ul. Grodziska 15
05-870 Błonie
woj. mazowieckie

+48 608 310 389
kontakt@browarblonie.pl

+48 501 393 766

Browar Błonie Sp. z o.o.
NIP: 118-21-52-117
REGON: 368110048
KRS: 0000691566
Kapitał zakładowy: 9'600'000 PLN